HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

HEEMKUNDIGE KRING

BR. CHRISTOFOOR

OUDENBOSCH

 

EERSTE WEBINAR  OVER "OUDENBOSCH VROEGER EN NU"

(2 december 2020)

 

Op woensdag 2 december j.l. organiseerde de Heemkundige Kring zijn eerste webinar. Een webinar is weliswaar niet hetzelfde als een echte bijeenkomst in b.v. Hotel de Kroon, maar in deze coronatijden een bruikbaar alternatief om in contact te komen met onze leden en belangstellenden. De deelnemers aan het webinar konden reageren via de chat, direct vragen stellen en daarnaast antwoorden op vragen over de onderwerpen, die de revue passeerden. Dat gaf een bijzondere dynamiek. Bovendien was er gezorgd voor de nodige variatie door gebruik te maken van gesproken woord via de internetverbinding, maar er waren ook presentaties en korte filmpjes.

 

In dit eerste webinar kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. Allereerst was er aandacht voor Sint Anna. Voor Sint Anna ontstaan momenteel alternatieve hergebruik plannen, wat de Heemkundige Kring  van harte toejuicht. Het thema Sint Anna werd ingeluid door een kort gesprek tussen Jan Hein van Spaandonk en Jan Bedaf, met op de achtergrond het karakteristieke kloostergebouw. Daarna werden de deelnemers meegenomen in een stukje geschiedenis van de zusters met enkele dia’s en vragen behandeld door Jan Bedaf.

 

Na Sint Anna namen we een virtuele toer door de geschiedenis van het pad Markt 68. Hiervoor ontmoette Geert van Kaam (als toekomstige bewoner) Mark Buijs, die ons meenam in de rijke geschiedenis van deze locatie en daar een paar vragen over stelde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Heemkundige Kring brengen we ieder jaar een jaarboek uit. Via een presentatie, waarin elk hoofdstuk aan de orde kwam, konden de leden alvast een voorproefje beleven van hoe het jaarboek 2020 (dat binnenkort verschijnt) eruit ziet.

 

Daarna kwam het laatste onderwerp aan de beurt: het oude R.K. kerkhof aan de St. Bernaertsstraat en dan meer in het bijzonder de oude kerk, die daar tot eind 19e eeuw gestaan heeft. Afgezien van een paar oude tekeningen is van deze oude Agathakerk niet veel bekend. Met dronebeelden en een animatie is getracht het al lang verdwenen gebouw enigszins tot leven te wekken (zie afbeelding hieronder). Dit leverde bijzonder spectaculaire beelden op.

 

Al met al kijkt het bestuur van de Heemkundige Kring tevreden terug op deze eerste digitale activiteit. Er waren 156 mensen die live deelnamen, wat natuurlijk bijzonder veel is vergeleken bij een gewone thema-avond. Het zal straks ook mogelijk zijn het webinar en de filmpjes terug te kijken. Zowel via deze website, als via facebook.

Opmerkingen en tips over het webinar kunt u alvast kwijt bij het secretariaat van de Heemkundige Kring.

 

Uiteraard kunt U nog steeds lid worden om onze activiteiten te ondersteunen. Dat kost slechts €17,50 per gezin per jaar. Bij wijze van welkomstgeschenk ontvangt U twee boekjes uit onze reeks “Groene Boekjes”. Ga naar: lid worden.

 

 

 

 

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze facebook pagina.

Postadres:  Heemkundige Kring Br. Christofoor, Markt 30b, 4731 HP Oudenbosch.

vormgeving en onderhoud: Bernard den Braber

Bezoek ook onze pagina's op facebook en instagram